Дума Описание
шира Неферментирало още вино; сладко вино.