Дума Описание
шир ширта, само ед. Голямо свободно пространство; простор, широта, ширене. Небесна шир.