Дума Описание
шипка мн. шипки. .Бодлив горски храст от рода на розите с малки червени плодове, както и самия плод. Чай от шипки. //прил. шипков.
шипка мн. шипки. Разг. Островърха люта чушка.