Дума Описание
шинирам шинираш, несв.; какво. Поставям шина (в 3 знач.). Шинираха крака му.