Дума Описание
шиле мн. шилета. Разг. Голямо агне (до една година). //прил.шилешки.