Дума Описание
шикалка мн. шикалки. Твърдо топче по дъбовите клонки.//прил. шикалков.