Дума Описание
шизофрения само ед.Психическо заболяване свързано с деградиране и раздвояване на психиката.