Дума Описание
шизофреник мн.шизофреници.Човек, болен от шизофрения.