Дума Описание
шивач мн. шивачи, м. Човек, който крои и шие дрехи, обикн. професионално. Търся добър шивач. // прил. шивашки, шивашка, шивашко, мн. шивашки. Шивашки ножици. // същ. шивачество, ср.