Дума Описание
шибалка мн. шибалки, ж. Разг. Жилава пръчка, с която се шиба.