Дума Описание
шефство мн. шефства, ср. 1.Разг. Само ед. Водителство, водачество, ръководене. Шефството му беше добро. 2.Поемане на задължение за оказване на помощ от една организация, обединение и др. на определео лице, обект, група. Шефство над детския дом.