Дума Описание
шеф шефът, шефа, мн. шефове, м. Разг. 1. Пряк, непосредствен ръководител; началник. 2.Човек, който стои начело на предприятие, организация и др.; директор, началник. Шеф на аптечно управление. // прил. шефски, шефска, шефско, мн. шефски.