Дума Описание
шесторка мн. шесторки, ж. 1.Разг. Шестица. 2.Група от шест души.