Дума Описание
шестмесечие мн. шестмесечия, ср. Една от двете половини на календарната година; полугодие. В първото шестмесечие.