Дума Описание
шестица мн. шестици, ж. 1.Цифрата 6. 2.Най-добрата оценка в българските училища и университети по шестобалната система.