Дума Описание
шестима числ. Разг. Шест лица, от които поне едно от мъжки пол.