Дума Описание
шествие мн. шествия, ср. Организирано тържествено придвижване на много хора; процесия. Факелно шествие.