Дума Описание
шериф мн. шерифи, м. Представител на полицията и на съдебните власти в отделен район в Англия и Съединените американски щати. // прил. шерифски, шерифска, шерифско, мн. шерифски.