Дума Описание
шеметен шеметна, шеметно, мн. шеметни, прил. Който причинява шемет; замайващ. Шеметно пространство. Шеметен танц. // нареч. шеметно. // същ. шеметност, шеметността, ж.