Дума Описание
шемет само ед. 1. Разг. Световъртеж, замайване. Не можеше да се премести от шемета, който го беше обхванал. 2.Опиянение, унес, омая. Сладостен шемет. 3.Прен. Разг. Особен, странен, завеян човек; чудак. Голям шемет е.