Дума Описание
шегувам се шегуваш се, несв. 1.Говоря или устройвам шеги. Обичам да се шегувам. 2.Говоря несериозно, на шега. Той не се шегуваше, а сериозно мислеше да напусне страната. 3.С какво/с кого. Отнасям се несериозно. Човек не трябва да се шегува с чувствата на хората. Не се шегувам. Държа се много сериозно, строго; не си поплювам. Той не е цвете, но и аз не се шегувам. // същ. шегуване, ср.