Дума Описание
шеговит шеговита, шеговито, мн. шеговити, прил. 1.Който обича и умее да се шегува; закачлив, дяволит. Шеговита мома. 2.Който се казва или се прави на шега; закачлив, дяволит. Шеговити думи. Шеговито настъпване. // нареч. шеговито. // същ. шеговитост, шеговитостта, ж.