Дума Описание
шега мн. шеги, ж. 1.Закачлив израз или постъпка, която предизвиква смях, веселие; закачка, майтап. Весели шеги. Сложи карфица на стола, но шегата му не се посрещна със смях. 2.Нещо, което не изизсква задълбочаване, не създава грижи, притеснения. За него любовта е шега. На шега. Не наистина, не сериозно.