Дума Описание
шевен шевна, шевно, мн. шевни, прил. Който е предназначен за шиене. Шевна машина.