Дума Описание
шашма мн. шашми, ж. Разг. 1. Шашарма. 2.Непознат, неизвестен предмет, обикн. свързан с техниката. Вземи тая шашма и я включи в мрежата. 3.Шмекерия, измама.