Дума Описание
шашарма само ед. Разг. Голяма бъркотия; суматоха, смут.