Дума Описание
шаш неизм. Разг. Смайване, изумление, смут, суматоха. Голям шаш! Стана пълен шаш.