Дума Описание
шахматно нареч. 1.В редуващи се светли и тъмни петна. 2.Като се редуват. Шахматно разположени хора.