Дума Описание
шахмат само ед. Вид игра за двама, в която специални фигури се местят по определени правила върху разграфена дъска с редуващи се черни и бели квадрати. // прил. шахматен, шахматна, шахматно, мн. шахматни. Шахматни фигури.