Дума Описание
шаси мн. шасита, ср. 1.Основна рамка за машина (автомобил, апарат и др.), върху която се поставят и монтират останалите й части. 2.Част на самолет, която служи за придвиждане по земята и за кацане.