Дума Описание
шаран мн. шарани, (два) шарана, м. 1. Вид сладководна риба с едри люспи, която живее в блатисти води. Едър шаран. 2.Прен. Пренебр. Човек, който лесно може да бъде излъган; наивен, прост човек. // прил. шаранов, шаранова, шараново, мн. шаранови (в 1 знач.)