Дума Описание
шапка мн. шaпки, ж.1. Част от облеклото, с която се покрива главата. Зимна шапка. Филцова шапка. Панамена шапка.2. Прен. Чадърче на гъба.. Прен. Разг. Ръководство, зависимост. Заводът е под шапката на софийска фирма. // същ. умал. шaпчица, мн. шaпчици, ж. • Вземам си шапката. Разг. Отивам си, отказвам се от нещо или от някого. • Да/ще ти падне шапката. Разг. За израз на учудване, възхищение, слисване от нещо хубаво или необикновено. • Клатя шапка (на някого). Разг. Угоднича, подмазвам се. • Накривяв