Дума Описание
шап шапът, шапа, само ед. м. Спец. Остро вирусно заболяване по добитъка, при което копитата се възпаляват и окапват. // прил. шапен, шапна, шапно, мн. шапни. Шапна епидемия.