Дума Описание
шанца мн. шанци, ж. Спец. В спорта - специално пригодена наклонена площадка за ски скокове. Ледена шанца.