Дума Описание
шанкър само ед. Вид венерическа болест.