Дума Описание
шампанско само ед. 1.Вид пенливо бяло вино, произведено в областта Шампан във Франция. 2.Изобщо пенливо вино, наситено с въглероден газ в резултат на повторна ферментация. Червено шампанско.