Дума Описание
шамар мн. шамари, (два) шамара, м. 1.Разг. Удар с длан по бузата на човек; плесница. Силен шамар. 2.Прен. Срам, обида. Навирам се/навра се между шамарите. Разг. Сам си предизвиквам неприятности, като се бъркам в чужди дела. Удрям/зашлевявам шамар (на някого). Посрамвам, обиждам някого.