Дума Описание
шамандура мн. шамандури, ж. 1.Кух съд, обикн. метален, който се прикрепва с верига към дъното на море или река, за да показва опасно място, голяма дълбочина и др. 2.Прен. Пренебр. Глава. 3.Прен. Пренебр. Глупав, празен човек. Каква си шамандура.