Дума Описание
шалтер мн. шалтери, (два) шалтера, м. Ръчка за прекъсване на електричеството, която е разположена върху електротабло.