Дума Описание
шаблонен шаблонна, шаблонно, мн. шаблонни, прил. 1.Който е изработен по шаблон. 2.Прен. В който липсва оригиналност, изразителност, творческо мислене; еднообразен, банален, безличен. Шаблонно мислене. Шаблонен израз. // нареч. шаблонно. // същ. шаблонност, шаблонността, ж.