Дума Описание
шаблон мн. шаблони, (два) шаблона, м. 1.Образец (форма, калъп и др.), по който се изработват множество еднакви изделия. Шаблон за буква. 2.Прен. Само ед. Общоизвестен, изтъркан модел за творческа дейност, който води до еднообразие; липса на оригиналност. Мисли по шаблон. 3.Прен. Шаблонен израз. Речевите шаблони.