Дума Описание
човеколюбец човеколюбци, м. Човек, който обича хората; хуманист.