Дума Описание
чистилище мн. чистилища, ср. Според християнските вярвания — място, където душите на умрелите се пречистват от греховете си, преди да отидат в рая.