Дума Описание
чист чиста, чисто, мн. чисти, прил. 1. Който не е изцапан, не е мръсен. Чиста блуза. Чиста вода. 2. Който поддържа чистота. Чисти хора. 3. Който има свободна, незаета, ненакърнена повърхност. Чисто небе. Чиста страница. 4. Който не съдържа примеси. Чисто злато. Чист въздух. 5. Ясен, отчетлив, правилен. Чист звук. Чиста реч. 6. За печалба — който остава, като се приспаднат разходите. Чист доход. 7. Прен. Високонравствен, непокварен, непорочен. Чисто дете. Чист поглед. С чиста съвест.