Дума Описание
число мн. числа, ср. 1. Математическа величина — понятие за количество, с което се брои и смята. Цели числа. Рационални числа. 2. Разг. Ден от месеца според поредността му. На кое число получавате заплата? 3. Числен състав, брой, количество. Увеличавам числото на новоприетите студенти. 4. Съвкупност, състав, брой. Той не е в числото на поканените. 5. Спец. Граматическа категория за изразяване на брой или величина.