Дума Описание
числителен числителна, числително, мн. числителни, прил. • Числително име/Числително. Спец. Част на речта, която показва количеството или поредността на предметите при броене. Числително бройно. Числително редно.