Дума Описание
числен числена, числено, мн. числени, прил. 1. Който е изразен в число, в брой. Числен състав. 2. Който е съставен от числа. Числен израз. // нареч. числено. Превъзхождаме числено врага.// същ. численост, числеността, ж. Каква е числеността на населението?