Дума Описание
чирен мн. чирени, (два) чирена, м. Диал. Дръжка на нож.