Дума Описание
чип чипа, чипо, мн. чипи, прил. За нос — малък, с вирнат нагоре край.
чип чипът, чипа, мн. чипове, (два) чипа, м. 1. Жетон, пул, който се използва при някои хазартни игри. 2. Спец. Компютърен елемент — полупроводников кристал, който изпълнява голям брой функции. Силициев чип.