Дума Описание
чинопочитание само ед. Остар. Учтиво отношение към по-старшите по чин.